Ethisch drieluik - Introductie

De SIM zet zich in voor een veilig en kwalitatief betrouwbaar klimaat voor retraites en andere vipassana/dhamma activiteiten. Dit geld zowel voor eigen activiteiten als die van organisaties uit het SIM-netwerk op deze site. De SIM stelt alles in het werk om deze richtlijnen verder te implementeren en te borgen. Tevens werken wij aan heldere criteria ten aanzien van vipassana leraren en stimuleren we intervisies en (bij)scholingen. Deelnemers aan retraites zullen nadrukkelijk bekend gemaakt worden met dit ethisch drieluik, zodat ze weten wat binnen een spirituele context wel/niet normaal is in de handelwijze van een leraar.

Overige onderdelen:

Wij willen hier wel benadrukken dat deze richtlijnen passen binnen de context van de dhamma, en derhalve bedoeld zijn ter ondersteuning van een spiritueel proces gericht op het ontwaken en bevrijding van de geest. Mochten bepaalde regels overtreden zijn dan willen we een proces van vergeving en verzoening stimuleren, ook als er in de juridische sfeer acties ondernomen moeten worden.

Dit alles is een proces in wording. Suggesties en tips voor verbetering zijn welkom: info@simsara.nl