Verdiepingsweekend Afhankelijk ontstaan

Studieweekend Afhankelijk ontstaan

In ons leven en de wereld hangt alles samen met alles. Nog nooit in de wereldgeschiedenis was het zo duidelijk. In de woorden van auteur Yuval Harrari: 'Wat een dokter in Milaan in de vroege ochtend ontdekt kan mogelijk ’s avonds al levens redden in Teheran'. In de boeddhistische psychologie is deze ‘keten van voorwaardelijk ontstaan’ in het kort: “Als dit er is, ontstaat dat. Als dit er niet is, ontstaat dat ook niet”. Verdieping van ons meditatieve pad door uitwisseling en oefening.

Begeleider(s): 
Joost van den Heuvel Rijnders en Riët Aarsse
Taal: 
Nl
Kosten: 

De kosten voor deze retraite bedragen € 138,-. Dit betreft alle kosten voor het verblijf in een 1 persoonskamer en de organisatie.
Je kan kiezen om al op vrijdagavond te komen, een voorovernachting inclusief avondmaal kost € 52,-.
De kosten kun je overmaken naar: NL72 TRIO 0338 4690 87 tnv Stichting Inzichtmeditatie ovv ‘retraite 11-12 sept2021’.
Mocht je financiële ondersteuning nodig hebben, dan kan je in overleg treden met de penningmeester van het Sim: penningmeester@simsara.nl. Kijk svp ook op de website voor informatie hierover.
Dit weekend is snel vol. De volgorde van aanmelding gaat via de volgorde van betaling. Indien de retraite vanwege corona niet kan plaatsvinden zal het bedrag teruggestort worden.
DANA: de begeleiders bieden deze retraite aan vanuit de wens een ieder te laten delen in de
dhamma en te kunnen verdiepen. Deelnemers zijn uitgenodigd ook de belangrijke oefening van
het geven te praktiseren. Elke bijdrage wordt in dankbaarheid ontvangen en draagt bij aan het
levensonderhoud van de begeleiders.

Aanvang: 
zaterdag, 11 september, 2021
Starttijd: 
10 uur
Eind: 
zondag, 12 september, 2021
Eindtijd: 
14 uur
Gebouw: 
Bosoord
Adres: 
Hoofdweg 9
Plaats: 
Loenen

Meer informatie

Contact: 
Marina Kef-Robijn
Organisatie: 
Stichting Inzichtmeditatie

Kennis van de keten van voorwaardelijk ontstaan is behulpzaam om zicht te krijgen op hoe ongemak en reactiviteit ontstaat. Op basis van bijvoorbeeld het lichaam ontstaat een gevoelstoon en die kan weer leiden tot een innerlijke reactie in de geest.
Kennis van deze keten van afhankelijk ontstaan laat ook zien hoe we uit de voortdurende ketenreacties kunnen komen. Opmerkzaam zijn draagt bij aan het vinden van vrijheid in een wereld van afhankelijkheid. Levenskunst is het vaardig omgaan met vele condities en juist die condities te voeden die helpend zijn en verlichting brengen. Als we vaardig weten om te gaan met veranderingen, dragen we als vanzelf bij aan veranderingen op maatschappelijk niveau.
Wat staat aan de basis van vaardig omgaan met onszelf en de wereld? In dit weekend verkennen we de keten van voorwaardelijk ontstaan en komt de praktijk aan de orde middels geleide meditaties en contemplatieve uitwisselingen. Voor mensen die minstens een jaar meditatie ervaring hebben.

Waar?
Dit weekend vindt plaats in Bosoord te Loenen. Het centrum is volledig aangepast zodat er afstand gehouden kan worden in alle ruimtes en de paden elkaar niet kruizen. Iedereen heeft een eigen slaapkamer en sanitair (tenzij je een stel bent). Precieze instructies volgen na inschrijving. Er zijn met eerdere retraites heel goede ervaringen opgedaan in Bosoord. En het is een heerlijke plek waarbij Peter de kok (Zie het boek: Geheimen uit een Boeddhistische keuken) als geen ander voor de inwendige mens zorg. I.v.m corona wordt verwacht dat je je bij ziekte afmeldt.

Deze retraite wordt begeleid door:
Joost van den Heuvel Rijnders
Sinds 1995 is Joost begonnen met het beoefenen van vipassana (inzicht) meditatie. Hij deed vele retraites in Nederland en na zijn studie verbleef hij meer dan drie jaar in meditatiekloosters in Birma en Nepal. Sinds 2005 begeleidt hij retraites en studiebijeenkomsten. Hij is mede-oprichter van de Stichting Inzichtmeditatie Twente (SIT) en begeidt hier wekelijkse meditatieavonden. Tevens is hij mede-oprichter van het online meditatieplatform 30NOW. Hij is verbonden aan de Dhammaverdiepingscursus en verschillende mindfulness opleidingsinstituten in Nederland en België. Joost is aangesloten bij vipassana.nu, een collectief van retraitebegeleiders. Meer info over Joost: www.joost-meditatie.nl
Riët Aarsse
Riët mediteerde en studeerde veel in Zuid Oost Azië. Ze werkte mee aan de vertaling van vele cursussen van haar leraar dr U Nandamala, één daarvan is over afhankelijk ontstaan (paticca sammupada). Ze begeleidt meditaties, geeft cursussen en retraites sinds 2012. Riët is als leraar Insight Dialogue verbonden aan de Insight Dialogue Community en als retraite begeleider is ze verbonden aan vipassana.nu. Ze is initiator van Amsterdam Inzichtmeditatie en mentor voor beoefenaars, leraren in opleiding en begeleiders op hun spirituele pad. Verder coacht ze mensen in verandering. Riët werkte als onderzoekspsycholoog (Phd) en kwaliteitsmanager in de jeugdzorg, GGZ en verslavingszorg.
AANMELDEN / CONTACT
Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”