Gepubliceerde artikelen

Het belang van hoe en waarom je mediteert
Han Suelmann / 1 april, 2018

Onderzoek naar meditatie is in. Hoewel veel daarvan gaat over mindfulness en mindfulnesstraining, zijn er wel degelijk ook andere interessante resultaten. Sommige daarvan zijn niet alleen interessant voor wetenschappers, maar ook voor de...

Boekrecensie: Compassie & leegte
Frits Koster / 1 april, 2018

Bhikkhu Anālayo is geboren in Duitsland en sinds 1995 ingetreden als boeddhistische monnik. Hij heeft filosofie gestudeerd aan de universiteit van Peradeniya in Sri Lanka. Hij is zeer bekend geworden door zijn gedetailleerde en zorgvuldige...

Het ontwikkelen van een liefdevolle geest
Doshin Houtman / 1 januari, 2018

Laat zij/hij (2) zich alleen in verdienste (3) oefenen die in de toekomst geluk oplevert; moge zij/hij vrijgevigheid, een vredig leven en een liefdevolle geest ontwikkelen. Na deze dingen ontwikkeld te hebben, die drie bronnen van geluk zijn,...

Meditatie is het vlees op de botten
Anja Edwards van Muijen / 1 januari, 2018

Zes eilanden van zes personen die zo’n 2300 jaar oude teksten lezen, bepraten, bediscussiëren, en ten slotte de essentie ervan en betekenis voor de beoefening presenteren. Ik was op een retraiteweek te midden van 35 Duitssprekende deelnemers....

Vipassana: wetenschappelijk onderzoek
Hans Gijsen / 1 januari, 2018

De afgelopen decennia is er heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mindfulness in zeer uiteenlopende klinische toepassingen. Voor vipassana is dat zeer summier. Hierbij een interview met Mirjam Hartkamp, die zich hiermee bezighoudt.

Nieuw boek: ‘Mindfulness, Back to the roots’
Marnix van Rossum / 1 januari, 2018

Na verschillende jaren in Azië gemediteerd te hebben voltooide Marnix van Rossum recentelijk het boek ‘Mindfulness, Back to the roots’. Daarin geeft hij een onbevooroordeeld overzicht van verschillende boeddhistische meditatiestromingen uit Azië...

Nut en noodzaak van hechting op het pad naar bevrijding
Gerben Hieminga / 1 september, 2017

Ja, ja, ik weet het. In een leer die terecht stelt dat hechting de bron van al het lijden is, zal deze titel wellicht de nodige wenkbrauwen doen fronsen en mij weinig vrienden opleveren. Toch ga ik hier een lans breken voor de waarde van hechting...

Vredig leven: één van de drie bronnen van geluk
Doshin Houtman / 1 september, 2017

Laat zij/hij (2) zich alleen in verdienste3 oefenen die in de toekomst geluk oplevert; moge zij/hij vrijgevigheid, een vredig leven en een liefdevolle geest ontwikkelen. Na deze dingen ontwikkeld te hebben, die drie bronnen van geluk zijn, rijst...

Vrijgevigheid
Doshin Houtman / 1 mei, 2017

Laat z/hij (1) zich alleen in verdienste (2) oefenen die in de toekomst geluk oplevert; moge z/hij vrijgevigheid, een vredig leven en een liefdevolle geest ontwikkelen. Na deze dingen ontwikkeld te hebben, die drie bronnen van geluk zijn, rijst...

Het uitwisselingsgesprek tijdens retraites
Frits Koster / 1 mei, 2017

In een vorige editie van de SIMsara is vooral aandacht besteed aan de waarde van uitwisselingsgesprekken tijdens vipassanā meditatieretraites. Als een korte samenvatting zijn toen de volgende aspecten benoemd:

Hedonisme & Mindfulness
Eric Oostdijk / 1 mei, 2017

“Kan het de volgende keer misschien iets lichter? Iets minder serieus, ook qua thema’s, want ik vond het wel heftig.” Dit was de feedback van een deelnemer aan een van mijn mindfulness-based trainingen. Deze sloeg bij mij in als een bom. Wat...

Aan de voet van een boom
Anja Edwards van Muijen / 1 mei, 2017

“Voor vrouwen is dat niets,” zei de bosmonnik, toen ik vertelde dat ik in de natuur gemediteerd had, en me daar erg onveilig voelde. En dat, terwijl ik al aan bosranden mediteerde, toen ik nog niet wist wat mediteren was. We noemden het reeën...

Gewoon de adem observeren
Marnix van Rossum / 1 mei, 2017

De adem is misschien wel het meest genoemde meditatieobject, maar hoe dienen we het te gebruiken? Wat zeggen leraren en wat zeggen tradities?

Geef mij je autosleutels!
Joost van den Heuvel RIjnders / 1 januari, 2017

Als de wittebroodsweken voorbij zijn waarin we de meditatie hebben leren kennen, breekt soms een fase aan die wat minder spectaculair is. Het lijkt dan alsof het allemaal wat voortkabbelt: het wordt een huis-, tuin- en keukenmeditatie. Terwijl...

Christendom, boeddhisme
Paul Boersma / 1 september, 2016

De tijd is voorbij dat religies het zich kunnen veroorloven elkaar met het woord te bestrijden. Het is nu tijd om de balans op te maken van wat ze gemeen hebben en wat hen onderscheidt van de moderne mentaliteit, die de hele aarde aan het...

Het uitwisselingsgesprek tijdens retraites
Frits Koster / 1 september, 2016

Tijdens vipassanā-meditatieretraites worden gewoonlijk uitwisselingsgesprekken gepland, waarin deelnemers individueel of in kleine groepjes ervaringen kunnen delen met de retraitebegeleider(s). In het Thai wordt dit gesprek sorb arom genoemd,...

Schaamte en vrees
Hans Gijsen / 1 september, 2016

“De Boeddha heeft geleerd dat er drie wortels van het kwaad zijn: begeerte, haat en verblinding (of niet-weten). Deze drie begrippen omvatten het kwaad in al zijn gradaties: van een geringere of grotere heftigheid, van een zwakke neiging of...

Boeddha’s spirituele zoektocht
Hans Gijsen / 1 mei, 2016

Waarom ondernam de Boeddha een spirituele zoektocht? Wat kwam hij tegen? Waarom ging hij door? Wanneer was hij klaar? In de Pali-canon zijn sutta’s te vinden waarin de Boeddha hier zelf over vertelt. Hier wil ik in het Ariyapariyesana Sutta (het...

“We zijn niet verslaafd aan de drug, de drank, de koffie, of de sigaret, maar aan de sensaties die het oproept. Die willen we steeds weer.”
Marnix van Rossum / 1 mei, 2016

Vipassana volgens Goenka komt op het volgende neer: observeer lichamelijke gewaarwordingen, besef vergankelijkheid en wees gelijkmoedig. “Een meditatiemethode zal niet naar verlichting leiden als het je niet leert de veranderende sensaties op te...

Het pad van lesgeven
Bart van Melik / 1 mei, 2016

Toen Jack Kornfield hoorde dat ik de lerarenopleiding van Insight Meditation Society en Spirit Rock ging doen zei hij met een brede glimlach: ‘My condolences.’ Jack is een van de sturende krachten achter het opleiden van vipassana docenten in...

Een weekendretraite
Doshin Houtman / 1 mei, 2016

In de wandelgangen gaan nog wel eens wat verhalen over een weekendretraite. Misschien goed dat eens wat nader te bekijken. Iemand die een tijdje bezig was met de meditatie  vroeg mij eens hoe hij verder zijn oefening kon verdiepen. Ik zei: ga...

“Mediteren is niet iets proberen te ervaren waarover je gehoord of gelezen hebt”
Marnix van Rossum / 1 januari, 2016

Sayadaw U Tejaniya is een hedendaagse Birmese vipassana-leraar en monnik, die de laatste 10 jaar een ware opmars heeft gemaakt in ‘vipassana-land’. Hij is eigenzinnig, traditiedoorbrekend en trekt studenten aan als Joseph Goldstein en Carol...

Dhamma-mama
Ellen Heuven / 1 januari, 2016

Sinds enkele maanden volg ik de Dhammaverdiepingscursus onder leiding van Joost van den Heuvel Reijnders en Marij Geurts. Al eerder volgde ik een boeddhistische jaarcursus en verschillende retraites. Steeds opnieuw voel ik inspiratie door de...

Feest en geschenk horen bij elkaar
Paul Boersma / 1 september, 2015

Het werkelijk onbaatzuchtige geven staat in hoog aanzien in alle religieuze tradities. Het wordt in vele gevallen als de basis van de religieuze praktijk gezien: in het theravada-boeddhisme is vrijgevigheid (dāna) dan ook de eerste van de tien...

Weldadige veranderingen
Hans Gijsen / 1 september, 2015

Mahasi Sayadaw (1904-1982) was een gerespecteerde meditatieleraar en monnik. Hij was diepgeworteld in de boeddhistische (Theravada-)traditie. Al zijn instructies dienen slechts één doel: het bereiken van totale bevrijding, de Arahat. Hij bleef...

Veiligheid voorop
SIM-bestuur / 1 september, 2015

Het bestuur van de Stichting Inzichts Meditatie (SIM) wil met dit artikel allereerst - ook naar aanleiding van verschillende vragen die ons hierover bereikt hebben - graag reageren op de berichtgeving over het seksueel misbruik door de Thaise...

Het einde van dorst...
Paul Boersma / 1 mei, 2015

Het verschijnsel devotie heeft tegenwoordig in het Westen geen goede pers. Het wordt meestal als iets ouderwets beschouwd en vaak geassocieerd met domheid of fanatisme. Maar tegen een overdreven devotie heeft de Boeddha zelf al gewaarschuwd. Hij...

Meditatie voor het dagelijkse leven
Caroline de Vos / 1 mei, 2015

« Wat is dit…? Mezelf openstellen voor deze hele ervaring, zonder me vast te klampen, zonder iets te verwerpen… » Zittend voor een immens glazen raam waardoorheen de natuur me toelacht, luister ik naar de stem van Martine. Voor de tweede keer...

De parami’s in de Theravada
Paul Boersma / 1 januari, 2015

Is de vipassana-meditatie de essentie van het spirituele pad dat door de Boeddha gewezen is of is ze de bekroning daarvan? De ‘pioniers’ die de Theravada naar het Westen brachten (bijvoorbeeld eerwaarde Mettavihari in Nederland, maar ook leraren...

Eén passie: toewijding aan helder inzicht (vipassana)
Hans Gijsen / 1 januari, 2015

Laat het verleden niet herleven,
vestig je hoop niet op de toekomst,
want het verleden ligt achter ons
en de toekomst is nog niet gekomen.

Pagina's