Gepubliceerde artikelen

Eén passie: toewijding aan helder inzicht (vipassana)
Hans Gijsen / 1 januari, 2015

Laat het verleden niet herleven,
vestig je hoop niet op de toekomst,
want het verleden ligt achter ons
en de toekomst is nog niet gekomen.

Dhamma-vreugd en Dhammapada
Paul Boersma / 1 september, 2014

Er zijn weinig woorden in de Pali-taal die zoveel kunnen betekenen als het woord dhamma: onder andere wet, plicht, recht, leer,
ding. Als het onvertaald blijft, en men van de Dhamma spreekt, wordt er gewoonlijk de Leer van de Boeddha mee...

De kracht van gelijkmoedigheid
Frits Koster / 1 mei, 2014

In de vorige editie van de SIMsara is het begrip gelijkmoedigheid behandeld en zijn er verschillende aspecten van gelijkmoedigheid
behandeld. In alle gevallen impliceert het een niet kille en afstandelijke maar juist een warme en...

De kracht van gelijkmoedigheid
Frits Koster / 1 januari, 2014

Anicca vata sankhara, upadavaya dhammino. Uppajjitva nirujjhan’ti, tesam vupasamo sukho.

‘Alle geconditioneerde (wereldse) dingen zijn vergankelijk, ze komen op en vallen weer weg. Na hun geboorte zijn ze gedoemd weer te verdwijnen,
...

Zachte discipline
Paul Boersma / 1 januari, 2014

Vipassana-meditatie is een prachtig middel, maar is niet altijd leuk. En meditatie werpt weinig vruchten af, als we het alleen maar doen wanneer we het leuk vinden. Soms moeten we een beetje tegenzin overwinnen om ons tot de zitmeditatie te...

Karaniya Metta Sutta
Hans Gijsen / 1 september, 2013

Metta, mediteren op liefdevolle vriendelijkheid, is één van de vier Brahmavihara’s. Metta wordt meer en meer beoefend in combinatie met vipassana-meditatie. In de Pali-Canon is het Karaniya Metta Sutta een van de bronnen waarop de praktijk van...

Verleidelijk verlangen
Ank Schravendeel / 1 september, 2013

Seks en de spirituele leraar. Dat is de titel van een boek van Scott Edelstein. We hebben het pas over seks en spirituele leraren als er onheil geschied is: als er aanklagers en slachtoffers zijn. Seksuele transgressie tussen leraren (meestal...

De criticus, de instincten en meditatie
Dorle Lommatzsch / 1 september, 2013

Als we mediteren, dan merken we op dat we oordelen. Ik noem ons oordelende bewustzijn graag de innerlijke criticus. En wie heeft geen last van de innerlijke criticus? Wie hem of haar probeert te stoppen, merkt dat dit een onmogelijke taak is....

Onheilzame emoties in de kunst
Paul Boersma / 1 mei, 2013

Het leerzame en essentiële onderscheid tussen heilzame (kusala) en onheilzame (akusala) geestestoestanden is een belangrijk kompas voor degene die gekozen heeft voor het boeddhistische pad. Een ieder die dit pad bewandelt doet er goed aan de drie...

Vrijgevigheid
Dingeman Boot / 1 januari, 2013

Vrijgevigheid (dana) is de eerste van de 10 parami’s (perfecties), kwaliteiten die de Boeddha in voorgaande levens heeft ontwikkeld als voorbereiding op zijn Boeddhaschap. De tweede parami is ethisch gedrag (sila). Het zijn vrijgevigheid en...

Sangha of sekte?
Paul Boersma / 1 januari, 2013

Het begrip ‘sangha’ kwam in de belangstelling te staan door het symposium dat op 3 november 2012 door de SIM aan Dingeman Boot werd aangeboden. ‘Sangha’ betekent ‘gemeenschap’ en is in het boeddhisme een veel gebruikt begrip. Tot mijn verbazing...

Vipassana mét …
Ank Schravendeel / 1 september, 2012

Vipassana en metta-meditatie zijn twee verschillende meditatiemethodes. Bij vipassana staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid centraal, bij metta-meditatie het ontwikkelen van vriendelijkheid en welwillendheid. Vipassana heeft baat bij de...

Op deze weg vind je geen ziel, geen god, geen ik ...
Transcriptie en vertaling: Mariëtte Schoffelmeer / 1 mei, 2012

Het meest onderscheidende kenmerk van Boeddha’s leer is dat het een anatta-leer is. En van alles wat de Boeddha onderwees is zijn lering over anatta het moeilijkst te begrijpen en het meest verkeerd opgevat, het meest verkeerd uitgelegd.

April is de maand van de filosofie en staat in het teken van de ziel.
Jotika Hermsen / 1 mei, 2012

In navolging van de Volkskrant zou ik ‘lang leve de ziel’ willen roepen, maar mijn roepen klinkt waarschijnlijk niet erg overtuigend. Waarom niet? Wat is de ziel en waar is ze te vinden?

Monnik, non of leek: hebben we er niet te veel hokjes van gemaakt?
Doshin Houtman / 7 januari, 2012

In zijn tijd bracht Boeddha een nieuwe boodschap: iedereen, ongeacht de kaste waarin iemand geboren is, kan in dit leven bevrijd worden. Een veelvoud van kasten werd teruggebracht naar vier groeperingen, de viervoudige sangha: monniken (bikkhu’s...

De kloof tussen de zitmeditatie en het dagelijks leven
Paul Boersma / 1 september, 2011

Er is een groot verschil in niveau of mate van oplettendheid tussen de zitmeditatie en het dagelijks leven. Daar hebben we vooral mee te maken na een retraite, maar in mindere mate ook al na een meditatieavond of meditatiesessie. Soms gaat de...

Meditatie en monnik-zijn
Hans Gijsen / 1 september, 2011

Doe je goed? Die vraag kwam uit de lucht vallen toen ik eind jaren 80 naast Olande Ananda op het station van Tilburg op de trein stond te wachten. Olande Ananda had net een lezing gegeven over boeddhisme bij De Stroom. Dit jaar begeleidde hij...

Meditatie-instructies en je best doen
Paul Boersma / 1 september, 2011

Meditatie-instructies zijn ontworpen als de poort naar innerlijke vrede, maar kunnen voor sommige mensen ook een bron van ellende zijn. Voor hen werken de instructies zo nu en dan als versterkers van hun onheilzame gevoelens en gedachten. Als...

Medevreugde, bevrijding van onszelf
Joost van den Heuvel Rijnders / 1 september, 2011

In mei vierden we in Enschede Vesak, de boeddhistische feestdag waarbij we de geboorte, Verlichting en het sterven van de Boeddha worden herdacht. Op deze zondagmiddag lag de focus van heel Twente op iets anders: de plaatselijke FC kon kampioen...

Valt er in het boeddhisme wel wat te genieten?
Doshin Houtman / 1 september, 2011

Het leven komt met dukkha, daar komen we niet onderuit. Maar we kunnen die dukkha te boven komen. Eén van de oefeningen daarvoor is de oefening van terughoudendheid. Het wordt ook wel het bewaken van de zintuigen genoemd. 

Retraite anekdotes: (over)concentratie
Frits Koster / 1 juni, 2011

Ik weet nog dat ik bij mijn eerste retraite al de eerste avond een volledig onbeheersbare lachbui kreeg. Het volgende gebeurde. We hadden allemaal onze eerste maaltijd in stilte en met aandacht genuttigd. Na de maaltijd kwam de organisator van de...

Leidt Vipassana-meditatie tot geluk?
Paul Boersma / 1 mei, 2011

Worden we van Vipassana-meditatie gelukkiger? Dit is een
rechtmatige vraag, wat degenen er ook van mogen vinden die geluk
een te vaag begrip vinden. Het begrip is overigens alleen maar
vaag in de volksmond. De diverse religieuze...

Misleidende suggesties
Paul Boersma / 1 mei, 2011

Wanneer we het ideaal hebben opgevat om een meditatief leven te leiden, ontdekken we al gauw dat er vele factoren binnen onszelf zijn die tegenwerken. Het zijn de hindernissen voor de meditatie (nivarana’s), die ons ook buiten de sessies om uit...

De helende kracht van mildheid
Frits Koster / 1 januari, 2011

Ik werd vorige week gevraagd een artikel voor de SIMsara te schrijven over de effecten van meditatie. Nu bedacht ik me dat ik al vaak geschreven heb over de waardevolle vruchten van de beoefening van inzichtmeditatie. Ik ben echter in de loop der...

The value and meaning of temporary ordination
Marjó Oosterhoff / 1 september, 2010

As spiritual practitioners there are certain questions we can ask ourselves:
What should we ideally do, which practices, how should we live?
What is practicable, what is appropriate, what is beneficial and skilful to help us lead a...

Goede voornemens
Paul Boersma / 1 januari, 2010

Goede voornemens horen bij het mens-zijn, tenminste het gewone mens-zijn. Alleen zij die volledig verlicht zijn kunnen er zonder. Voor alle anderen geldt dat zij beneden hun mogelijke peil leven, wanneer zij geen goede voornemens meer maken. Dit...

Kamma in het boeddhisme; een inleiding
Vertaling: Mariëtte Schoffelmeer / 1 januari, 2010

Indiase religies zijn niet gelijk. Kamma is een populaire term in Indiase religies. De term is niet exclusief boeddhistisch maar wordt gebruikt in bijna alle Indiase religies. Als we kamma bestuderen is het zaak deze religies niet op een hoop te...

Interview with Carol Wilson (2)
Frits Koster, with gratitude to Marjo Oosterhoff for the transcription) / 1 augustus, 2008

[deel 2, vervolg van het artikel in de simsara van mei]

This is an interview with Carol Wilson, one of the senior meditation teachers at the Insight Meditation Society (IMS) at Barre, Massachusetts, USA.

Interview with Carol Wilson (1)
Frits Koster, with gratitude to Marjo Oosterhoff for the transcription) / 1 augustus, 2008

This is an interview with Carol Wilson, one of the senior meditation teachers at the Insight Meditation Society (IMS) at Barre, Massachusetts, USA.

Pagina's