Disclaimer

Stichting Inzichts Meditatie (SIM) plaatst activiteiten uit het netwerk van vipassana beoefening op de website zonder dat door derden daar rechten aan ontleend kunnen worden. SIM behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment aanpassingen te verrichten en/of uw activiteiten niet meer te plaatsen of te verwijderen.

SIM spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Uiteraard spannen we ons in om dit te corrigeren zodra het geconstateerd wordt.

Retraites en andere activiteiten worden per project beoordeeld door het SIM-bestuur. Daarnaast worden vaste activiteiten periodiek beoordeeld. Het SIM-bestuur behoudt zich het recht voor om ieder moment de toegang tot de SIM-site te weigeren of te beperken. Dit kan zonder opgaaf van reden plaatsvinden.

De SIM kan organisaties en retraitebegeleiders niet verplichten om activiteiten aan te melden voor de website. Dit kan ook niet op basis van samenwerking uit het verleden.

SIM kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor onjuistheden, onvolledigheden, typefouten of andere fouten in de informatie die op haar website staat vermeld.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materiaal op de website of publicaties van de SIM is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het SIM-bestuur

Door activiteiten aan te bieden aan de webredactie van de SIM verklaart diegene bekend te zijn en in te stemmen met deze disclaimer.