Het Idee Van Een Zelf

Vipassana

Binnen het Boeddhisme zijn er verschillende manieren om tegen het mens zijn aan te kijken, waarbij er altijd een onderscheid wordt gemaakt tussen lichaam en geest.

De meest bekende indeling is waarschijnlijk die in Nāma en Rūpa. Waarbij Nāma, geest of bewustzijn is. En Rūpa, lichaam of vorm. Een andere indeling is die in vijf Khandha’s (letterlijk: ‘vijf hopen’) of de vijf groepen van bestaan. Soms spreekt men ook wel van de ‘vijf groepen waaraan gehecht wordt’.

Leraren: 
Inez Roelofs en Michael verlouw
Taal: 
Nederlands
Kosten: 
Met ingang van de januari 2019 past Sangha Metta – voor een proefperiode van twee jaar – het beginsel van Dana toe op al onze retraites en studiedagen. Niet alleen voor onderricht en de organisatie, maar nu ook voor het verblijf en de maaltijden. Financiële bezwaren vormen zo niet langer een drempel om deel te kunnen nemen aan een retraite en de ‘onbetaalbare’ Dhamma (de boeddhistische leer) komt zo, voor iedereen toegankelijk, beschikbaar. Het Dana beginsel houdt in dat een deelnemer aan een activiteit van Sangha Metta zelf bepaalt hoeveel hij/zij wil of kan geven voor een retraite. De onderliggende gedachte is dat wij als mensen bij elkaar horen en voor elkaar zorgen. Dat de Dhamma in feite onbetaalbaar is en vanuit het hart gegeven wordt en in het hart ontvangen. Heel concreet betekent het dat financiën geen bezwaar hoeven te zijn voor deelname. Ieder gaat te rade bij zichzelf. ‘Wat is het mij waard dat de Dhamma doorgegeven kan worden en wat kan of wil ik bijdragen?’ Deelname voor de retraites gaat op volgorde van aanmelding. Na goedkeuring van de aanmeldingsgegevens krijg je een bevestigingsmail voor deelname. Sangha Metta moet weten of er voldoende aanmeldingen zijn voor de retraite vanwege het regelen van de accommodatie en de catering. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen is ons verzoek dit direct door te geven. Natuurlijk heeft Sangha Metta vaste kosten voor verblijf en voeding. De ruimtes waar wij onze retraites geven worden gehuurd en we werken met catering koks, die betaald moeten worden. De kostprijs voor voeding, onder dak en bijkomende organisatiekosten is berekend op € 65,- per nacht. Dit bedrag is een richtlijn. Je kunt meer of minder geven en zo hopen wij kostendekkend te zijn. Sangha Metta heeft de voorkeur dat de Dana voor de retraites vooraf overgemaakt wordt (rekeningnummer NL 49 TRIO 0391 1582 52 t.n.v. Sangha Metta), maar er is ook een pinapparaat, zodat je ook tijdens je verblijf kunt geven. Geef alsjeblieft aan welk deel voor het verblijf is, welk deel voor de organisatie, en welk deel voor de leraren en vrijwilligers, zodat we de juiste bedragen aan de juiste personen en organisaties uit kunnen betalen. Wat blijft is dat het onderricht en de begeleiding gegeven worden als Dana. Aan het eind van de retraite is er gelegenheid om te doneren voor het onderricht wat je ontvangen hebt en voor de zorg die gegeven is. Voor het geven van de Dana aan de begeleider staat aan het einde van de retraite een mandje klaar voor jouw gift. Wij willen je uit nodigen ons te ondersteunen in dit initiatief. We weten dat het maatschappelijk tegen de stroom ingaat, maar wij vertrouwen erop dat Sangha Metta en de deelnemers aan haar retraites en andere boeddhistische activiteiten in haar 25 jarig bestaan gegroeid zijn in inzicht, wijsheid en vertrouwen en dat het ook in deze tijd nog mogelijk moet zijn om de Dhamma door te geven, volledig gebaseerd op Dana.
Aanvang: 
maandag, 6 juli, 2020
Starttijd: 
16.00, inloop 14.00 uur
Eind: 
zaterdag, 11 juli, 2020
Eindtijd: 
13.00 na de lunch
Gebouw: 
Naarden (International Theosophical Centrum
Adres: 
Meentweg 9
Postcode: 
1411 GR
Plaats: 
Naarden

Meer informatie en aanmelden

Contact: 
Chris van der Velden
Telefoon: 
06-41365516 (voicemail) Sangha Metta
Organisatie: 
Sangha metta
E-mailadres: 

Het is mogelijk om wat wij als ‘werkelijkheid’ zien te ontleden langs de lijn van de vijf khandha’s. Maar waarom zouden we dat willen?

Indachtig de woorden van de Boeddha die zegt dat al ons lijden voortkomt uit hechten aan zaken die onbestendig, onbevredigend en onpersoonlijk zijn, kan het bevrijdend zijn de khandha’s in werking te gaan zien en ervaren. Omdat het een hele directe manier is om dat wat wij ‘ik’, ‘mijn’ en ‘van mij’ noemen te bevragen, af te pellen, te ontmaskeren zo je wilt.

Kennis en begrip van de khandha’s zaagt aan de poten van ons bestaan. Het legt de werkelijkheid bloot die we niet wilden zien, maar die we – als we ze eenmaal gezien hebben – de directe weg blijkt te zijn naar het geluk, de rust en de tevredenheid die we altijd zochten.

Deze cursus wordt geleid door:
Inez Roelofs

“Het is niet juist om de verschillen te zien, we zijn toch allemaal mensen. De kunst is om in het verbinden je eigenheid mee te nemen.”

Inez Roelofs beoefent vipassana meditatie sinds 1992, voornamelijk in de lijn van Mahasi Sayadaw. Zij heeft een zeer brede ervaring in de beoefening. Eerst vijftien jaar als retraite-kok en -organisator; groeiend naar assistent leraar en zich zodoende steeds meer bewust van het heilzame verlangen de Dhamma door te willen geven en een spirituele vriend te willen zijn. In 2016 is Inez, samen met Nynke Humalda en Simin Abravesh, door Jotika Hermsen en Henk van Voorst benoemd tot leraar. Andere leraren op haar pad zijn Bhante Sujiva en Broeder Dassana voor vipassana. Gregory Kramer, Phillis Hicks en Bart van Melik voor Insight Dialogue. En Ayya Agganyani voor het onderricht in de Abbhidhamma. (boeddhistische psychologie)

Michael Verlouw

“Westerse psychologie heeft mij geholpen met een aantal vragen in mijn leven, maar binnen het boeddhisme voelde ik pas echt dat ik ‘thuis’ kwam. Het boeddhistische pad leert mij het leven volledig te omarmen, om zo wijzer, liefdevoller en vrij(er) te worden. Meditatie en boeddhistische studie zijn mijn manier geworden om thuis te komen in mezelf. En in de wereld. Precies zoals ze is, even imperfect als wondermooi. “

Michaël Verlouw beoefent sinds 1997 (vipassana) meditatie. Binnen de vele Boeddhistische stromingen voelt hij zich het meest verwant met die van de Thaise Woud Traditie. Zijn wortels liggen vooral in Amerika waar hij sinds 2004 mediteert en studeert bij The Forest Refuge, The Insight Meditation Society (IMS) en het Barre Center for Buddhist Studies. (BCBS) Hier voelt hij zich ‘thuis’ vanwege de mooie brug die daar geslagen wordt tussen boeddhistische wijsheid en Westerse psychologie, de grote diepgang van de leraren en de manier waarop de leer van de Boeddha wordt doorgegeven. Zijn leraar in Amerika is Gloria Taraniya. Binnen Nederland beschouwt hij Jotika Hermsen als zijn leraar en inspiratiebron.