Meer dan alleen zitten

Een moderne visie op mediteren
Tijdens de retraite reikt eerwaarde U Kumara , een monnik uit Maleisië, een methode aan waarmee je het mediterend zitten in stilte leert omzetten naar een alledaagse bezigheid: in elk moment en met een ontspannen geest.
Begeleider(s): 
Eerwaarde U Kumara
Taal: 
De voertaal tijdens de retraite is Engels.
Kosten: 
De kosten voor de retraite zijn inclusief overnachtingen, twee vegetarische maaltijden per dag en koffie & thee: € 717,- voor een 2-persoonskamer en € 767,- voor een 1-persoonskamer. Mochten er nog 1-persoonskamers over zijn, dan komen mensen met medische redenen, of degenen die zich als eerste hebben ingeschreven, in aanmerking voor een 1-persoonskamer. Bij onvoldoende financiële draagkracht, bestaat de mogelijkheid voor een tegemoetkoming. Hiervoor kun je contact opnemen met Jochum Stienstra van de stichting Simsara, bereikbaar via voorzitter@simsara.nl. Aan het einde van de retraite is er de mogelijkheid om de leraar middels een donatie te ondersteunen bij zijn inzet om zijn kennis over te dragen en mensen te begeleiden bij hun meditatiebeoefening. De bijdragen komen in een fonds dat beheerd wordt door zijn studenten. De leraar zelf neemt, geheel volgens boeddhistische traditie, geen geld aan. Aanmelden voor de retraite kan vanaf nu. De algemene voorwaarden en informatie betreffende de betalingen zijn hier te vinden: https://simsara.nl/algemene-voorwaarden-sim-retraites. De inschrijving is definitief als de betaling binnen is op het rekeningnummer van de SIM: IBAN NL72 TRIO 0338 4690 87, BIC TRIONL2U , ten name van Stichting Inzichts Meditatie te Ezinge, onder vermelding van ‘Spiritual Cultivation Retreat 2021’ en je volledige naam.
Aanvang: 
donderdag, 15 juli, 2021
Starttijd: 
20.00 uur (aankomst om 18.00 uur)
Eind: 
vrijdag, 23 juli, 2021
Eindtijd: 
14.00 uur
Gebouw: 
Meeuwenveen Accommodaties
Adres: 
Meeuwenveenweg 1
Postcode: 
7971 PK
Plaats: 
Havelte

Meer informatie

Contact: 
Yuna van den Adel
Met een heldere uitleg, gebruik makend van zijn uitgebreide kennis van zowel westerse als boeddhistische psychologie, legt eerwaarde U Kumara uit hoe je de fixatie van de geest op ‘goed’ mediteren kunt loslaten en elke waarneming kunt gebruiken om het bewustzijn te ontwikkelen. Dit resulteert in een meer ontspannen manier van gewaarworden, met ruimte voor kalmte en onderzoek. Alles wat de aandacht van de geest trekt, wordt gezien als een object waarmee je inzicht kunt opdoen, ook je innerlijke patronen die je misschien geneigd bent om af te keuren. Dit kan een enorme bevrijding geven voor de soms strenge (meditatie)houding waar iedereen van ons wel eens mee worstelt. De mate waarin je jezelf aanvaardt, je bewustzijn en je zelfinzicht nemen hiermee stapsgewijs toe. Eerwaarde Kumara, met zijn open minded opvattingen over meditatie, reikt derhalve een methode aan die je meer bedreven maakt in de toepassing van meditatieve aandacht op elk moment van de dag, los van object of omstandigheden. Het effect is dat je jezelf een levenshouding aanleert waarin je elk moment gebruikt als een ervaring die inzicht kan geven. De nadruk ligt op het open observeren van welk object of verschijnsel dan ook in het huidige moment, of je nu met je aandacht bij de ademhaling bent, of aan het observeren bent wat je geest aan het doen is. Hiermee opent zich de weg naar meer zelfacceptatie en -inzicht. Bij deze retraite wordt dan ook niet gewerkt met een vast rooster waarbij op aangewezen momenten van de dag gemediteerd wordt. De enige vaste momenten op een dag zijn twee plenaire samenkomsten, een lezing van de leraar en uitwisseling van meditatie-ervaringen met de leraar in kleiner groepsverband. Tussen deze vaste momenten door ben je volledig vrij om te beoefenen, in de meditatiezaal, tijdens een wandeling in de mooie bosrijke omgeving of tijdens de werktaak waarvoor je je aan het begin van de retraite kunt opgegeven. Buiten de groepszittingen om, vindt de beoefening tijdens de retraite in stilte plaats. Oud-deelnemers over de retraite 2020: "Na de retraite voelde ik een enorme vrijheid in mezelf. Het leek alsof ik meer in contact kon zijn met mijn eigen diepe organische wijsheid over hoe te mediteren. Hierdoor groeide er meer vertrouwen en ook meer plezier in het pad. En doordat de benadering heel vrij en open was, was de overgang naar het dagelijks leven makkelijker te maken." "De retraite van bhante Kumara was uniek en misschien wel mijn beste ooit. Het is de eerste keer dat ik een monnik zo goed westerse psychologie heb zien koppelen aan de dhamma en daarbij ook zeer veel gevoel en intuïtie heeft voor het individu. De sfeer wordt open en bijna therapeutisch, ook doordat de eerwaarde zelf heel open en eerlijk durft te zijn over zijn eigen proces. Dit maakt hem erg toegankelijk, als mens en als monnik."
Deze retraite wordt begeleid door:
Eerwaarde U Kumara
Eerwaarde U Kumara, inmiddels al 20 jaar monnik, is een meditatieleraar uit Maleisië. De vaardigheid om met verschillende technieken om te gaan en deze te integreren tot een samenhangend geheel, maakt hem tot een interessante en bijzondere leraar. Een leraar die met kennis, compassie en humor zijn advies weet af te stemmen op de individuele beoefenaar en zijn unieke eigenschappen. Daarnaast spreekt hij vloeiend Engels en is hij goed ingevoerd in de Westerse cultuur. Dat maakt hem erg toegankelijk voor met name het Westerse publiek. Hij werkt momenteel aan een boek over jhana's , met een uitleg dat jhana in de vroege boeddhistische teksten meditatie betekent, zoals onderwezen door zijn Birmese leraar Sayadaw Ashin Tejaniya, die met zijn onderricht inmiddels een wereldwijd publiek trekt. Dat we zijn adept, de eerwaarde U Kumara, naar Nederland weten te halen, mag dan ook bijzonder uniek worden genoemd.
AANMELDEN / CONTACT
Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”