Milde aandacht

Vipassanameditatie retraite

Milde aandacht betekent dat de opmerkzaamheid of mindfulness vergezeld gaat met zorgzaam-heid. We ontwikkelen milde aandacht door te oefenen met ons te openen voor onze ervaringen en deze niet af te wijzen. Deze vriendelijke intentie helpt om zicht te krijgen op wat er in ons leeft en daar met wijsheid en compassie bij te zijn. Dit leidt tot kalmte en bevrijdende inzichten.

Begeleider(s): 
Ria Kea en Riët Aarsse
Taal: 
Nederlands
Kosten: 

€482 voor deze 6-daagse retraite. De kosten kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL72 TRIO 0338 4690 87 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie te Ezinge onder vermelding: retraite '11/5-16/5-2021'. Je wordt verzocht daarbij je naam te vermelden wanneer deze niet overeenkomen met de naam van de rekeninghouder. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de betalingen. Als je graag mee wilt doen, maar de hoogte van de deelnamekosten vormen een belemmering, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van het SIM: voorzitter@simsara.nl.

Aanvang: 
donderdag, 18 november, 2021
Starttijd: 
15.00 uur
Eind: 
dinsdag, 23 november, 2021
Eindtijd: 
14.00 uur
Gebouw: 
De Weijst
Adres: 
Pater Petrusstraat 21
Plaats: 
Handel

Meer informatie

Contact: 
Ria Kea
Organisatie: 
Simsara

VOOR WIE: De retraite is geschikt voor mediterenden die hun meditatiebeoefening willen verdie-pen. Deelnemers worden voorondersteld enigszins bekend te zijn met vipassana/inzichtmeditatie meditatie. Ook degenen die een opleiding tot mindfulness trainer volgen of mindfulness beoefenen zijn van harte welkom.

We ontwikkelen inzicht in de natuurlijke aard van ons wezen en leren ons te verzoenen met de veranderlijkheid en oncontroleerbaarheid van het leven. Vanuit deze groeiende inzichten ontwikke-len we gaandeweg compassie, innerlijke vrede en gelijkmoedigheid.
In de retraite beoefenen we zit- en loopmeditatie. We beginnen elke dag met yoga/mindful bewe-gen. Er zijn korte perioden van informele meditatie. Iedere dag zijn er meditatie instructies met een begeleide meditatie. s ’Avonds is er een dhammalezing. Ter ondersteuning van het meditatieproces zijn er mogelijkheden voor individuele- en/of groepsuitwisseling.
Van deelnemers wordt gevraagd dat ze het totale programma volgen, in overleg met de begeleiders kan daar soms van af geweken worden. Het dagelijkse programma begint `s morgens om 6.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
VERBLIJF: De retraite vindt plaats in het vroegere Capucijnerklooster “De Weijst” in Handel | Noord Brabant. De Weijst is een eenvoudige en sobere maar sfeervolle accommodatie. In deze tijd krijgt iedereen een 1-persoonskamer. De toiletten en douches zijn in elke gang. De loopmeditatie is zowel in de tuin als de kloostergangen mogelijk. De maaltijden zijn vegetarisch en van voortreffelijke kwaliteit.
Het klooster is te bereiken met het openbaar vervoer.

Deze retraite wordt begeleid door:
Ria Kea
Ria Kea beoefent vipassana- en mettameditatie sinds 1998 bij oosterse en westerse leraren. Vanaf 2008 volgt zij jaarlijks 6/8 weken retraites bij Joseph Goldstein, Carol Wilson, Sally en Guy Arm-strong (IMS Amerika). Van Charles en Patricia Genould leerde zij vipassana en mettameditatie te combineren. Zij volgde Insight Dialogue bij Gregory Kramer en Mindful communication bij Susan Gillis Chapman. Sinds vele jaren begeleidt zij vipassana/mettameditatieretraites en is verbonden aan het collectief retraitebegeleiders.( www.vipassana.nu) Zij geeft vipassanameditatie in Amster-dam (www.amsterdaminzichtmeditati/www.riakea.nl
Riët Aarsse
Na veel in het Oosten en Westen gemediteerd en gestudeerd te hebben is het samenbrengen van oosterse wijsheden en westerse inzichten een thema dat haar hart heeft. Mediteren en haar ervaring en kennis delen, is diep geïnspireerd door de heilzame veranderingen die de dhamma kan brengen in en tussen mensen. Door te mediteren in een retraitesetting ontdekken we nieuwe dingen in onszelf en dat proces ondersteunt ze met zachtheid en humor. Iedereen met welke achtergrond dan ook is van harte welkom. Riët werkte als onderzoekspsycholoog (Phd) en kwaliteitsmanager in de jeugdzorg, GGZ en verslavingszorg. Ze is initiator van Amsterdam Inzichtmeditatie en verbonden aan het collectief van retraitebegeleiders www.vipassana.nu.
AANMELDEN / CONTACT
Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”