OPEN - Insight Dialogue weekend

Insight Dialogue weekend

'Open' is een ontvankelijke kwaliteit van ons hart die gevoed wordt door vertrouwen en moed. 'Openen' is een essentie van inzichtmeditatie-in-interactie. 'Openen' ondersteunt wederkerigheid en laat ons ontdekken dat we inherent verbonden zijn. In de oefening van ontspannen en openen ontvouwt zich een gezamenlijk pad van ontwaken waarin inzicht en compassie kunnen opbloeien. Wees welkom!

Begeleider(s): 
Riët Aarsse en Simin Abravesh
Taal: 
NL
Kosten: 

206 euro (iedereen krijgt een eigen kamer met douche/wc)) . De kosten kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL72 TRIO 0338 4690 87 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie onder vermelding: retraite '7-9 jan2022'. Je wordt verzocht daarbij je naam te vermelden wanneer deze niet overeenkomen met de naam van de rekeninghouder. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de betalingen. Als je graag mee wilt doen, maar de hoogte van de deelnamekosten vormen een belemmering, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van het SIM: voorzitter@simsara.nl.

Aanvang: 
vrijdag, 7 januari, 2022
Starttijd: 
16:00 uur aankomen, 18:00 uur gezamenlijk maal, 19:30 uur start programma
Eind: 
zondag, 9 januari, 2022
Eindtijd: 
15:00 uur
Gebouw: 
Bosoord
Plaats: 
Loenen

Meer informatie

Contact: 
Perrie Koch

Voor deelname aan dit weekend is (enige) ervaring met stiltemeditatie (vipassana/inzichtmeditatie, dzochzen, mindfulness ea) noodzakelijk. Ervaring met Insight Dialogue (inzichtmeditatie-in-interactie) is niet nodig (lees in het september nummer van de Simsara meer over Insight Dialogue - zie deze website). Iedereen met welke achtergrond dan ook is zeer welkom

Deze retraite wordt begeleid door:
Simin Abravesh
Simin Abravesh (1960) is een meditatiebegeleider die diep verbonden is met de Dhamma met name de lering over afhankelijk ontstaan (Paticca Samuppada) en de boeddhistische psychologie (Abhidhamma). Ze is afkomstig uit Iran en van daaruit ook verbonden met de Perzische mystiek. Ze is in 2004 begonnen met Vipassana meditatie. Ze volgde (en volgt) veel korte en lange retraites bij verschillend leraren. Ze heeft in 2016 erkenning gekregen als meditatiebegeleider bij Sangha Metta. Daarnaast is zij al meer dan vijftien jaar verbonden aan Stichting Vipassana Meditatie Rotterdam. Sinds 2012 volgt ze ook de Insight Dialogue retraites. Ze ervaart Insight Dialogue als een zeer waardevolle aanvulling op (individuele) vipassana meditatie. In januari werd ze samen met Riët en anderen erkend als leraar Insight Dialogue door de Insight Dialogue community. Simin is praktisch, gastvrij en flexibel. Haar meditatieleraren zijn Jotika Hermsen, zr. Viranani, Phyllis Hicks.
Riët Aarsse
Riët mediteerde (vipassana en samatha) en studeerde veel in het Oosten en Westen bij gerenommeerde leraren. Het samenbrengen van oosterse wijsheden, in het bijzonder de boeddhistische psychologie (Abhidhamma) en westerse inzichten heeft haar hart en het delen van de dhamma is diep geïnspireerd door de heilzame veranderingen die de oefening kan brengen in en tussen mensen. De meditatie en het proces van ontwaken ondersteunt ze met zachtheid, inzicht en humor. Riët begeleidt in Amsterdam en andere plekken en is verbonden aan het collectief van retraitebegeleiders www.vipassana.nu. In januari werd ze samen met Simin en anderen erkend als leraar Insight Dialogue door de Insight Dialogue community. Riët werkte in de jeugdzorg, GGZ en verslavingszorg.
AANMELDEN / CONTACT
Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”
Tenslotte weet ik dat ik deelneem onder de Algemene Voorwaarden die gelden voor SIM retraites.