Organisatie

De Stichting Inzichts Meditatie (SIM) bevordert de beoefening van Vipassana- of inzichtmeditatie.
Ook in Nederland is inmiddels een grote groep mensen die Vipassana beoefent en er zijn meer dan 20 centra. De SIM heeft een open karakter, de deelname aan activiteiten is vrij voor iedere geïnteresseerde.

Organisatie
De SIM is een vrijwillligersorganisatie. Het bestuur bestaat uit:

 • Peter Nieuwenhuizen, voorzitter
 • Nelleke Heinkens, penningmeester
 • Teun Baak, secretaris
 • Sietske Boersma

Contact

Activiteiten van de SIM:

 • Het organiseren van Vipassana-retraites
 • Het uitgeven van SIMsara bulletins
  Donateurs ontvangen 3 maal per jaar een (papieren) nieuwsbrief “SIMsara”. “Sara” betekent in het pali “stem”. SIMsara is bovendien een knipoog naar het paliwoord samsara dat “kringloop van geboorten en sterven” betekent. Het blad bevat een overzicht van retraites en artikelen over de beoefening
 • Het faciliteren van een dhammaverdiepingscursus
  Dit is een tweejarige cursus als verdieping van de theoretische en praktische kennis van het Theravada-boeddhisme en de inzichtmeditatie. Zie ook: https://dvc.simsara.nl
 • Het beheren van een fonds
  De SIM biedt ook een fonds waarop minderdraagkrachtigen een beroep kunnen doen om te kunnen deelnemen aan retraites.

Word donateur van de SIM
We zouden het fijn vinden als u wilt bijdragen aan het werk van de SIM.
Mail ons via: info@simsara.nl
Als u een donatie overmaakt op NL72 TRIO 0338 4690 87 ten name van Stichting Inzichts Meditatie te Ezinge onder vermelding van naam, volledig adres en “donatie web”, dan ontvangt u in het vervolg ook automatisch de SIMsara. Suggestie: € 9,00 per jaar.
Van buiten Nederland: IBAN NL72 TRIO 0338 4690 87, BIC TRIONL2U.
Donaties worden gebruikt om de algemene uitgaven van de SIM te bekostigen, om de SIMsara drie maal per jaar aan u te sturen en zo mogelijk ook om nieuwe activiteiten te ontplooien.

Ontstaan
De SIM is in het najaar van 1998 opgericht vanuit de Stichting Jonge Boeddhisten Nederland (SJBN). Deze stichting had als belangrijkste taak het organiseren van Vipassana-retraites. In die tijd met name met de Thaise leraar Mettavihari. In mei 1997 is een groep mensen bij elkaar gekomen met het initiatief om te komen tot een stichting met een bredere taakopvatting dan de SJBN; met ook andere manieren van vipassana en waarbij ook met andere leraren gewerkt wordt. Het bestuur van de SJBN heeft zich achter dit initiatief opgesteld. Terwijl de SIM als nieuwe stichting is opgericht is de SJBN ontbonden. Er is in Nederland inmiddels een behoorlijke groep mensen die Vipassana-meditatie beoefent of er op z’n minst de nodige belangstelling voor heeft.