SIM-Vipassanaretraite

Een open, ontspannen en nieuwsgierige houding voor het ontwikkelen van inzicht (condities zijn volgens de richtlijnen van het RIVM)

Van zaterdag 11 juli tot en met donderdag 16 juli 2020 zal er een intensieve inzichtmeditatie-retraite worden gehouden te Denekamp. We maken gebruik van het nieuwe gastverblijf in het oude klooster, een prachtige, meditatieve plek in Overijssel. Zeer geschikt voor retraites.
Centraal in deze week staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid of mindfulness, het leren observeren wat er hier en nu gebeurt.

This retreat is fully booked!
Begeleider(s): 
Joost van den Heuvel Rijnders
Taal: 
Nederlands
Kosten: 
€ 445 op basis van een eenpersoonskamer en 3 vegetarische maaltijden per dag. Begeleiding op basis van donatie. Het inschrijfbedrag over te maken op NL72 TRIO 0338 4690 87 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie te Ezinge onder vermelding: retraite 11-16 juli 2020 Je wordt verzocht daarbij je naam te vermelden wanneer deze niet overeenstemt met de tenaamstelling van de rekeninghouder. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de betalingen. ALGEMENE VOORWAARDEN: Je wordt erop attent gemaakt dat bij inschrijving voor een SIM-retraite de “Algemene voorwaarden” van kracht zijn zoals die op de website van de SIM (www.simsara.nl) en vanaf het septembernummer 2009 in de SIMsara zijn vermeld. Aangeraden wordt deze te lezen. Al sinds de tijd van de Boeddha worden leringen en meditatie onderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid (dana, donatie) de hoogte van het inschrijfbedrag is bepaald door direct te maken kosten. De begeleider krijgt slechts hun reis en verblijfkosten vergoed. Aan het eind van de retraite is gelegenheid om dana te geven voor de begeleider. Indien financien een belemmering zijn om je in te schrijven, dan kun je gebruik maken van het ondersteundingsfonds van de SIM en contact opnemen met Jochum Stienstra: jochumstienstra1@me.com
Aanvang: 
zaterdag, 11 juli, 2020
Starttijd: 
16.00
Eind: 
donderdag, 16 juli, 2020
Eindtijd: 
14.00
Gebouw: 
Franciscushuis (het nieuwe gastenverblijf, in het oudste deel van het klooster)
Postcode: 
8014 GM
Plaats: 
Denekamp

Meer informatie en aanmelden

Contact: 
Joost van den Heuvel Rijnders
Organisatie: 
SIM

Als gevolg van de coronacrisis gelden de volgende maatregelen:
-Van deelnemers wordt verwacht dat ze met name op hun eigen kamer de zitmeditatie beoefenen en ook daar of buiten de loopmeditatie doen. Per dag zullen er minimaal twee groepsmeditaties zijn met de helft van de groep. Op deze manier creëren we voldoende afstand, maar zijn we toch samen aan het mediteren. Er zijn twee zalen waar we samen kunnen zitten;
-Door deze opzet kunnen alleen deelnemers meedoen die al een keertje eerder een retraite hebben gedaan. Van deelnemers wordt verwacht dat ze voldoende gemotiveerd zijn om op hun eigen kamer het schema te volgen;

Procedure aanmelding
Daarnaast wordt je verzocht het algemeen inschrijfformulier – zoals te vinden hierachter of op www.simsara.nl – volledig ingevuld te sturen per mail naar Joost: joost@inzichtmeditatie.com
Voor inhoudelijke vragen kan je mailen naar Joost van den Heuvel Rijnders: joost@inzichtmeditatie.com
Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst en betalingen, geef je zo snel mogelijk op.

Meer info over de retraite
Een van de accenten zal zijn het verkennen van de innerlijke houding waarmee we aan het mediteren zijn. Deelnemers worden uitgenodigd om op een open, natuurlijke en ontspannen manier te kijken naar alles wat is. Deze inclusieve houding zorgt ervoor dat ervaringen niet worden afgewezen of veranderd hoeven worden, maar dat er een bereidheid is om met interesse en nieuwsgierigheid te kijken. Het druppelgewijs ontwikkelen van gewaarzijn ondersteunt op deze manier inzicht of wijsheid, een dieper besef van de dingen zoals ze zijn.
Er wordt met name op de eigen kamer gemediteerd volgens een schema met periodes van loop- en zitmeditatie en na de maaltijden kortere periodes van vrije meditatie. De retraite vindt plaats in stilte, de begeleiding zal bestaan uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie en individuele uitwisselingsgesprekken. ’s Avonds is er een Dhamma-lezing.
Voor deze retraite geldt dat er in de middag een periode zal zijn waarbij deelnemers zelf hun eigen schema van zit- en loopmeditaties indelen en daarmee hun eigen ritme verkennen. Dit versterkt de continuïteit van het gewaarzijn en het vertrouwen in de eigen oefening. Voor meer info hierover: http://www.vipassana-meditatie.nu/2017/11/19/anarchistische-meditatie-jo...

Voor wie?
De retraite is geschikt voor mediterenden die hun meditatiebeoefening willen verdiepen. Voor degenen die een opleiding tot mindfulnesstrainer volgen of mindfulness beoefenen zijn van harte welkom en kunnen deze retraite gebruiken voor certificering. Door de speciale maatregelen (zie hierboven) is iedereen die al een keer eerder een retraite heeft gedaan welkom.

Inhoudelijke vragen
Inhoudelijke vragen kan je mailen aan: Joost van den Heuvel Rijnders joost@inzichtmeditatie.com

Deze retraite wordt begeleid door:
Joost van den Heuvel Rijnders

Joost van den Heuvel Rijnders begon in 1995 met het beoefenen van vipassana meditatie. In Nederland deed hij vele retraites onder begeleiding van verschillende leraren. Na zijn studie vertrok hij naar Azië en mediteerde bijna drie jaar intensief in Birma en Nepal. In 2017 verscheen zijn boek ‘Terug naar de markt’ (Asoka) over het toepassen van het boeddhisme in het dagelijks leven. Website Joost: www.joost-meditatie.nl

Joost is aangesloten bij een collectief van retraitebegeleiders. Meer info: http://www.vipassana-meditatie.nu/

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”