Vipassana retraite: Milde aandacht - de basis van inzicht

vipassana retraite
In deze 5-daagse retraite oefenen we om te kijken met zachte ogen. Voor ons in het westen niet altijd vanzelfsprekend. We zullen de combinatie van mindfulness en mildheid ontwikkelen. Mildheid helpt om steeds weer contact te maken met wat er in ons leeft en om de innerlijke ervaring niet af te wijzen. Met interesse en mildheid ontdekken we dat afkeer en voorkeur ons steeds minder gevangen houden, we krijgen meer zicht op onderliggende reactiepatronen. Voor startende en ervaren mediterenden.
Begeleider(s): 
Ria Kea en Riët Aarsse
Taal: 
Nederlands
Kosten: 
De verblijfskosten voor deze 5 daagse retraite zijn €462. De kosten kun je overmaken naar: NL72 TRIO 0338 4690 87 tnv Stichting Inzichtmeditatie te Ezinge ovv ‘retraite 28mrt-2april 2021’. Mocht de naam van de rekening niet hetzelfde zijn als van de deelnemer, dan graag de naam van de deelnemer ook vermelden! Als je graag mee wilt doen, maar de hoogte van de deelnamekosten vormen een belemmering, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van het SIM: voorzitter@simsara.nl. De volgorde van aanmelding gaat via de volgorde van betaling. Indien de retraite vanwege corona niet kan plaatsvinden zal het bedrag teruggestort worden. DANA: de begeleiders bieden deze retraite aan vanuit de wens een ieder te laten delen in de dhamma en te kunnen verdiepen. Vanaf de tijd van de Boeddha wordt meditatieonderricht gezien als een daad van vrijgevigheid. De begeleiders krijgen alleen hun reis en verblijfskosten vergoedt. Aan het einde van de retraite is er gelegenheid om vrijgevigheid te beoefenen aan de leraren. Elke bijdrage wordt in dankbaarheid ontvangen en draagt bij aan het levensonderhoud van de begeleiders.
Aanvang: 
zondag, 28 maart, 2021
Starttijd: 
18.00 uur
Eind: 
vrijdag, 2 april, 2021
Eindtijd: 
14.00 uur
Gebouw: 
Bosoord
Plaats: 
Loenen

Meer informatie

Contact: 
Riët Aarsse, 0645080579 tot eind januari of met Ria Kea: tel 0613654059 tussen 1 februari en 1 maart
Organisatie: 
SIM
We ontwikkelen inzicht (intuïtieve wijsheid) en leren ons te verzoenen met de veranderlijkheid en oncontroleerbaarheid van het leven. Compassie, innerlijke vrede en gelijkmoedigheid komen gaandeweg tot bloei. In de retraite beoefenen we afwisselend zit- en loopmeditatie, er wordt yoga/mindful beweging geboden en er zijn momenten in de natuur om te oefenen. In het programma worden begeleide en niet-begeleide meditaties afgewisseld, er zijn momenten van uitwisselen of het stellen van vragen en er wordt dagelijks een dhammalezing gegeven ter ondersteuning van je meditatieproces. Als je wilt deelnemen, dan is het de bedoeling dat je het hele programma volgt; uitsluitend na overleg met de begeleiders kan daar vanaf worden geweken. Soms is het ook echt heel behulpzaam om er van af te wijken. Dus bij het opgeven kun je eventuele bijzonderheden vermelden. Deze retraite is voor iedereen, met veel en weinig ervaring in de meditatie. Ook is deze retraite voor mindfulness trainers in opleiding. Mocht je deze retraite willen kiezen om te voldoen aan de certificeringscriteria, wees je er dan van bewust dat de motor van de meditatie niet goed draait als de reden uitsluitend het verkrijgen van een certificaat is. Wil je mindfulness trainer worden én wil je je eigen beoefening verdiepen, dan ben je van harte en zeer welkom. Er is een programma met begeleide meditaties en s ’avonds is er een dhammalezing. Ter ondersteuning van het meditatieproces zijn er mogelijkheden voor individuele- en/of groepsuitwisseling. Van deelnemers wordt gevraagd dat ze het totale programma volgen, in overleg met de begeleiders kan daar soms van af geweken worden. Het dagelijkse programma begint `s morgens om 6.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
Deze retraite wordt begeleid door:
Riët Aarsse
Na veel in het Oosten en Westen gemediteerd en gestudeerd te hebben is het samenbrengen van oosterse wijsheden en westerse inzichten een thema dat haar hart heeft. Mediteren en haar ervaring en kennis delen, is diep geïnspireerd door de heilzame veranderingen die de dhamma kan brengen in en tussen mensen. Met eigen oosterse roots, verwelkomt ze graag mensen met een gemixte en niet-westerse achtergrond. Wat voor achtergrond en ervaring dan ook, van harte welkom. Riët werkte als onderzoekspsycholoog (Phd) en kwaliteitsmanager in de jeugdzorg, GGZ en verslavingszorg. Ze is initiator van Amsterdam Inzichtmeditatie en verbonden aan het collectief van retraitebegeleiders www.vipassana.nu.
Ria Kea
Ria Kea beoefent vipassana- en mettameditatie sinds 1998 bij oosterse en westerse leraren. Vanaf 2008 volgt zij jaarlijks 6/8 weken retraites bij Joseph Goldstein, Carol Wilson, Sally en Guy Armstrong (IMS Amerika). Van Charles en Patricia Genould leerde zij vipassana en mettameditatie te combineren. Zij volgde Insight Dialogue bij Gregory Kramer en Mindful communication bij Susan Gillis Chapman. Sinds vele jaren begeleidt zij vipassana/mettameditatieretraites en is verbonden aan het collectief retraitebegeleiders.( www.vipassana.nu) Zij geeft vipassanameditatie in Amsterdam (www.amsterdaminzichtmeditati/www.riakea.nl
AANMELDEN / CONTACT
Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”