Vrouwen die regie nemen

Vipassana en Insight dialogue
In deze retraite vragen wij ons af…Ook in relaties? Welke vreugde en pijn kennen we in relaties en hoe kan onvoorwaardelijke liefde onze inspiratiebron zijn en helpen om regie te nemen? Van overbelasting, naar balans, inspiratie en wijsheid. Vaak doen we als vrouwen 1001 dingen achter elkaar. In betaald werk, onbetaald werk, gezin, familie en mantelzorg, noem maar op! Hoe kan regie nemen ons helpen om van overbelasting naar balans te komen en om tijd te hebben voor inspiratie en wijsheid. We b
Begeleider(s): 
Inez Roelofs en Nynke Humalda
Taal: 
Nederlands
Kosten: 
Met ingang van de januari 2019 past Sangha Metta – voor een proefperiode van twee jaar – het beginsel van Dana toe op al onze retraites en studiedagen. Niet alleen voor onderricht en de organisatie, maar nu ook voor het verblijf en de maaltijden. Financiële bezwaren vormen zo niet langer een drempel om deel te kunnen nemen aan een retraite en de ‘onbetaalbare’ Dhamma (de boeddhistische leer) komt zo, voor iedereen toegankelijk, beschikbaar. Het Dana beginsel houdt in dat een deelnemer aan een activiteit van Sangha Metta zelf bepaalt hoeveel hij/zij wil of kan geven voor een retraite. De onderliggende gedachte is dat wij als mensen bij elkaar horen en voor elkaar zorgen. Dat de Dhamma in feite onbetaalbaar is en vanuit het hart gegeven wordt en in het hart ontvangen. Heel concreet betekent het dat financiën geen bezwaar hoeven te zijn voor deelname. Ieder gaat te rade bij zichzelf. ‘Wat is het mij waard dat de Dhamma doorgegeven kan worden en wat kan of wil ik bijdragen?’ Deelname voor de retraites gaat op volgorde van aanmelding. Na goedkeuring van de aanmeldingsgegevens krijg je een bevestigingsmail voor deelname. Sangha Metta moet weten of er voldoende aanmeldingen zijn voor de retraite vanwege het regelen van de accommodatie en de catering. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen is ons verzoek dit direct door te geven. Natuurlijk heeft Sangha Metta vaste kosten voor verblijf en voeding. De ruimtes waar wij onze retraites geven worden gehuurd en we werken met catering koks, die betaald moeten worden. De kostprijs voor voeding, onder dak en bijkomende organisatiekosten is berekend op € 65,- per nacht. Dit bedrag is een richtlijn. Je kunt meer of minder geven en zo hopen wij kostendekkend te zijn. Sangha Metta heeft de voorkeur dat de Dana voor de retraites vooraf overgemaakt wordt (rekeningnummer NL 49 TRIO 0391 1582 52 t.n.v. Sangha Metta), maar er is ook een pinapparaat, zodat je ook tijdens je verblijf kunt geven. Geef alsjeblieft aan welk deel voor het verblijf is, welk deel voor de organisatie, en welk deel voor de leraren en vrijwilligers, zodat we de juiste bedragen aan de juiste personen en organisaties uit kunnen betalen. Wat blijft is dat het onderricht en de begeleiding gegeven worden als Dana. Aan het eind van de retraite is er gelegenheid om te doneren voor het onderricht wat je ontvangen hebt en voor de zorg die gegeven is. Voor het geven van de Dana aan de begeleider staat aan het einde van de retraite een mandje klaar voor jouw gift. Wij willen je uit nodigen ons te ondersteunen in dit initiatief. We weten dat het maatschappelijk tegen de stroom ingaat, maar wij vertrouwen erop dat Sangha Metta en de deelnemers aan haar retraites en andere boeddhistische activiteiten in haar 25 jarig bestaan gegroeid zijn in inzicht, wijsheid en vertrouwen en dat het ook in deze tijd nog mogelijk moet zijn om de Dhamma door te geven, volledig gebaseerd op Dana.
Aanvang: 
donderdag, 29 oktober, 2020
Starttijd: 
16.00, inloop 14.00 uur
Eind: 
zondag, 1 november, 2020
Eindtijd: 
13.00 uur, na de lunch
Gebouw: 
Naarden (International Theosophical Centrum
Adres: 
Meentweg 9
Postcode: 
1411 GR
Plaats: 
Naarden

Meer informatie

Contact: 
Chris van der Velden
Telefoon: 
06-41365516 (voicemail) Sangha Metta
Organisatie: 
Sangha metta
Deze retraite wordt begeleid door:
Inez Roelofs
Het is niet juist om de verschillen te zien, we zijn toch allemaal mensen. De kunst is om in het verbinden je eigenheid mee te nemen.” Inez Roelofs beoefent vipassana meditatie sinds 1992, voornamelijk in de lijn van Mahasi Sayadaw. Zij heeft een zeer brede ervaring in de beoefening. Eerst vijftien jaar als retraite-kok en -organisator; groeiend naar assistent leraar en zich zodoende steeds meer bewust van het heilzame verlangen de Dhamma door te willen geven en een spirituele vriend te willen zijn. In 2016 is Inez, samen met Nynke Humalda en Simin Abravesh, door Jotika Hermsen en Henk van Voorst benoemd tot leraar. Andere leraren op haar pad zijn Bhante Sujiva en Broeder Dassana voor vipassana. Gregory Kramer, Phillis Hicks en Bart van Melik voor Insight Dialogue. En Ayya Agganyani voor het onderricht in de Abbhidhamma. (boeddhistische psychologie)
Nynke Humalda
“Insight Dialogue doorbreekt het isolement en levert een gedeelde ervaring op. In contact met anderen komen inzichten vaak sneller en directer aan de oppervlakte.” Nynke Humalda mediteert sinds 1988, eerst bij Mettavihari, Frits Koster en Jotika Hermsen. Zij is in 2016 benoemd tot leraar. Haar eigen leraren zijn, naast Jotika Hermsen, ook Bhante Sujiva, Henk van Voorst, Bart van Melik en Gregory Kramer. Ze heeft een achtergrond in tekentherapie, is initiatiefnemer van de retraite Leven, Dood en Bevrijding en begeleidt mensen op individuele basis aan de hand van het thema Leven en Sterven.
AANMELDEN / CONTACT