Insight Dialogue retraite: "Ware vrijheid is"

INSIGHT DIALOGUE retraite

De Boeddha suggereert dat we ware vrijheid ervaren als we ons niet identificeren met ervaringen, maar ervaring zien als ervaring. Ware vrijheid is van niemand. Het is simpelweg.

Tijdens deze 5-daagse Insight Dialogue retraite zullen we stilstaan bij hoe vrijheid ervaren kan worden: wat ondersteunt en wat verhindert het ervaren van balans in het leven? Intuïtieve antwoorden op deze vragen ontstaan heel natuurlijk als we vriendelijke aandacht beoefenen.

Leraren: 
Bart van Melik
Taal: 
Nederlands
Kosten: 
De retraite kost 363 euro voor een 2 pers kamer en 403 euro voor een 1 pers kamer.
Aanvang: 
vrijdag, 28 juni, 2019
Starttijd: 
Er wordt gestart met een gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur. Het programma start om 19.30 uur.
Eind: 
dinsdag, 2 juli, 2019
Eindtijd: 
13.30 uur
Gebouw: 
Bosoord
Plaats: 
Loenen

Meer informatie en aanmelden

Contact: 
Riët Aarsse en Joyce Curnan
Telefoon: 
06-45080579
Organisatie: 
Stichting Inzichtmeditatie

Informatie over Insight Dialogue kun je vinden op simsara.nl. Voor meer specifieke informatie: www.metta.org. Voor vragen kan je mailen naar Riët Aarsse of Joyce Curnan: dutchid.retreat@gmail.com.

Inschrijving
Inschrijving voor deze retraite vindt plaats door overschrijving van het bedrag op giro NL72 TRIO 0338 4690 87, t.n.v. Stichting Inzicht Meditatie onder vermelding van ID-Retraite 28 juni-2juli. Als je naam als deelnemer niet overeenkomt met de naam op het bankafschrift, dan ook je naam vermelden.
Om je in te schrijven svp ook de vragen invullen in het formulier hier beneden! Geef svp aan of je voorkeur hebt voor een 2-pers of 1-pers wilt! Als het niet staat aangegeven, gaan we uit van een 2-persoonskamer.

Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van betalingen, geef je zo snel mogelijk op.

Deze cursus wordt geleid door:
Bart van Melik

Insight Dialogue is een formele boeddhistische beoefening van meditatie in dialoog. Verankerd in inzichtsmeditatie, biedt Insight Dialogue ons de unieke mogelijkheid om samen te ontwaken. De Boeddha spoort ons aan om het heldere licht van vriendelijke aandacht te laten schijnen op al onze ervaringen; ook als we spreken, luisteren en samen zijn met andere mensen.

De retraite is open voor iedereen en ervaring met meditatie is niet nodig! Ons dagelijks schema zal bestaan uit individuele zit- en loopmeditatie, Insight Dialogue meditatie, Dhamma lezingen en groepsgesprekken met de leraar. Er zal veel ruimte zijn voor buiten zijn in de natuur. Stilte buiten de interactieve sessies is een integraal onderdeel van deze retraite.

Sinds 2009 onderwijst Bart van Melik meditatie met speciale aandacht voor diverse gemeenschappen. Bart woont in New York met zijn vrouw en zoontje. Hij brengt de oefening  o.a. naar gedetineerde jongeren, oorlogsveteranen en scholieren op openbare scholen in New York City. Bart is gepassioneerd in het ondersteunen van mensen om nieuwe manieren te vinden om met de stress van het leven om te gaan. Bart is leraar Insight Dialogue , opgeleid door Gregory Kramer. En hij is leraar inzichtmeditatie, opgeleid aan de IMS/Spirit Rock Teacher Training met Joseph Goldstein en Carol Wilson als zijn mentoren.

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”