Word wakker! Samen op weg, samen ontwaken...

Vipassana Retraite voor deelnemers met enige ervaring

Tijdens deze retraite beoefenen we samen mindfulness, het leren observeren wat er hier en nu gebeurt. Een van de accenten zal zijn het verkennen van de innerlijke houding waarmee we aan het mediteren zijn. Deelnemers worden uitgenodigd om op een open, natuurlijke en ontspannen manier te kijken naar alles wat is. Het druppelgewijs ontwikkelen van gewaarzijn ondersteunt op deze manier inzicht of wijsheid, een dieper besef van de dingen zoals ze zijn.

Kosten: 
€560,- (tweepersoonskamer), €610,- (eenpersoonskamer)
Aanvang: 
vrijdag, 18 oktober, 2019
Starttijd: 
20:00
Eind: 
vrijdag, 25 oktober, 2019
Eindtijd: 
17:00
Gebouw: 
Meeuwenveen
Plaats: 
Havelte

Meer informatie en aanmelden

Contact: 
Ilse van Dijk
Organisatie: 
SIM

Deelnemers worden uitgenodigd om op een open, natuurlijke en ontspannen manier te kijken naar alles wat is. Deze inclusieve houding zorgt ervoor dat ervaringen niet worden afgewezen of veranderd hoeven worden, maar dat er een bereidheid is om met interesse en nieuwsgierigheid te kijken.
Tijdens deze retraite mediteer je samen met mensen die bekend zijn met de stilte, meditatie en de boeddhistische oefeningen zien als een leidraad in het dagelijkse leven. In de opbouw van de retraite wordt er dus vanuit gegaan dat alle deelnemers bekend zijn met retraites. Tijdens de lezingen wordt het accent gelegd op diepgang en verbreding van de oefening, maar worden ook manieren verkend om dit te integreren in het leven buiten het kussentje. Naast individuele uitwisselingsgesprekken is er de gelegenheid om mindful ervaringen te delen in een kleine groepjes. Dit bevordert het begrip van de oefening en versterkt de verbinding met anderen op het pad van ontwaken.

Er wordt gezamenlijk gemediteerd volgens een schema met periodes van loop- en zitmeditatie en na de maaltijden kortere periodes van vrije meditatie. De retraite vindt plaats in stilte, de begeleiding zal bestaan uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie en individuele uitwisselingsgesprekken. ’s Avonds is er een Dhamma-lezing.
Voor deze retraite geldt dat er in de middag een periode zal zijn waarbij deelnemers zelf hun eigen schema van zit- en loopmeditaties indelen en daarmee hun eigen ritme verkennen. Dit versterkt de continuïteit van het gewaarzijn en het vertrouwen in de eigen oefening. Voor meer info hierover via het web adres hierboven

Voor wie?
De retraite is met name geschikt voor mediterenden die hun meditatiebeoefening willen verdiepen. Deelnemers worden voorondersteld bekend te zijn met vipassana- of mindfulnessmeditatie. Voor degenen die een opleiding tot mindfulnesstrainer volgen of mindfulness beoefenen zijn van harte welkom en kunnen deze retraite gebruiken voor certificering.

Indien financiën een belemmering zijn om je in te schrijven, dan kun je gebruik maken van het ondersteuningsfonds van de SIM en contact opnemen met Jochum Stienstra (voorzitter SIM) tel 06 – 24999618.
Dana
De begeleiding vindt plaats op basis van dana/donatie. Al sinds de tijd van de Boeddha worden leringen en meditatie onderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid, de hoogte van het inschrijfbedrag is bepaald door direct te maken kosten. De begeleiders krijgen slechts hun reis en verblijfkosten vergoed. Aan het eind van de retraite is gelegenheid om dana te geven voor de begeleiders. Voorafgaand aan de retraite wordt naar de deelnemers een mail verstuurd met wat meer informatie over dana.

Inhoudelijke vragen kan je mailen aan: Joost van den Heuvel Rijnders: joost@inzichtmeditatie.com

Deze cursus wordt geleid door:
Joost van den Heuvel Rijnders

Joost van den Heuvel Rijnders begon in 1995 met het beoefenen van vipassana meditatie. In Nederland deed hij vele retraites onder begeleiding van verschillende leraren. Na zijn studie vertrok hij naar Azië en mediteerde bijna drie jaar intensief in Birma en Nepal. In 2017 verscheen zijn boek ‘Terug naar de markt’ (Asoka) over het toepassen van het boeddhisme in het dagelijks leven. Website Joost: www.joost-meditatie.nl

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”